Svalbard

Den norske øygruppen Svalbard omfatter alle øyer, holmer og skjær mellom 10 og 35 grader østlig lengde og 74 og 81 grader nordlig bredde. Samlet landareal er på 61 022 km2, og utgjør rundt 1/5 av Norges fastlandsareal.

Rundt 60 prosent av øygruppen er dekt av isbreer. Med sine 39 000 km2 er Spitsbergen den største av øyene. Totalt har Svalbard rundt 2 900 innbyggere, og nesten alle bor enten i den norske bosettingen Longyearbyen eller i den russiske bosettingen Barentsburg.

Longyearbyen – en unik arktisk by

Longyearbyen er det administrative senteret på Svalbard og den største bosettingen med rundt 2 600 innbyggere, fordelt på mer enn 50 nasjoner. Den norske regjeringen legger til grunn at Longyearbyen skal være et robust lokalsamfunn. Men den skal ikke være et livsløpssamfunn, eller ha et tjenestetilbud på nivå med fastlandskommuner. Longyearbyen ligger midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv, og er et moderne tettsted med et godt tjenestetilbud og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Næringslivet er mangfoldig, og først og fremst basert på hovedpilarene kull, reiseliv, forskning og undervisning, romrelatert virksomhet samt arktisk logistikk.

Longyearbyen lokalstyre

Gjennom opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre i 2002 ble det etablert et lokaldemokrati i Longyearbyen. Vårt folkevalgte organ er lokalstyret og består av 15 medlemmer. Dette er også det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre. Etableringen av Longyearbyen lokalstyre har gitt lokalbefolkningen medbestemmelsesrett på viktige områder som samfunns- og arealplanlegging, infrastruktur, næringsutvikling og oppvekstsvilkår. Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er avgrenset til eget planområde i og rundt Longyearbyen på ca. 260 km2. I dette området kan LL drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, herunder grunnskole, videregående skole, kulturskole, SFO, barnehager, bibliotek, idrett og kultur, infrastruktur og energiproduksjon.

Her kan du lese en rapport fra Statistisk sentralbyrå fra 2023 om Samfunnsforhold på Svalbard