Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grønn omstilling

Longyearbyen lokalstyre er, i kraft av å være eier og drifter av
det eksisterende
grønnenergi[1].jpg energisystemet i Longyearbyen, ansvarlig for tilfredsstillende forsyningssikkerhetknyttet til leveranse av fjernvarme og strøm til lokalsamfunnet, samt at energiforsyningen driftes rasjonelt.

I lokalsamfunnsplanen mot 2033 er det vedtatt mål om at Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning,
til en akseptabel pris for forbrukeren, at CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030
med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen
fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk
har økt betydelig samt at energiforbruket til strøm og fjernvarme for byens totale bygningsmasse reduseres med minst 30%
innen 2030.

Aktuelt