Ressurser

Søk i bibliotekets base her
På denne siden får du også en oversikt over de mest utlånte bøkene i biblioteket.                            

Logg inn på din side her 
På din side er det en oversikt over lånene dine. Du kan selv fornye lånene og du kan reservere nytt materiale.

Vi har utlån av verktøy, skredutstyr, symaskiner, Nintendo Switch, brettspill, puslespill.

Informasjon om de digitale tjenestene tilgjengelig i norske folkebibliotek finner du på https://karanteket.no/

Informasjon om E-bokutlån finner du her
Bookbites heter appen du laster ned for å få tilgang til E-bokutlån. Du velger kommune Svalbard.

Er du registrert låner kan du strømme tre filmer i måneden fra Filmoteket
Følg instruksene på nettsiden eller spør oss om hjelp

Som biblioteklåner har du tilgang til filmer fra Filmbib her