Kulturskoletilbud 2022-2023

 

Ny elev? 

Påmelding - Longyearbyen Kulturskole

Frist for påmelding for nye elever og re-registrering for eksisterende elever er 1 juni 2022.

Praktisk informasjon

Undervisning

En elevplass betyr 1 leksjon 1 gang pr. uke gjennom hele skoleåret i 37 uker. Undervisningsåret kan bli komprimert i forbindelse med ekstra øvinger til forestillinger og intensive øvingsperioder i forbindelse med større prosjekt. 

1 – 4 trinn:
Elever som har instrumental eller sang har leksjoner på 15 min hver eller blir satt sammen i grupper på opptil 3 elever, til sammen 45 min.  
Kulturkarusell 1-2 trinn, har 60 min til sammen. De deles ofte inn etter trinn; 1 og 2 trinn. Hver gruppe får da 30 min hver. De slås sammen når det er fellesøvinger til konserter og prosjektuker.  Andre gruppetimer som dans, kunst eller teater har 45 – 60 min.  

5 trinn – VGS:
Elever som har instrumental eller sang har individuelle leksjoner på 20 min hver. I gruppeundervisning varierer det fra 45 min – 60 min.  
Andre gruppetimer som dans, kunst eller teater har 45 – 60 min.  

Fagtilbud
Se Påmelding - Longyearbyen kulturskole

Dokumenter

Kulturskolens vedtekter
Regelverk med satser 

Priser 2023

1. – 4. trinn  kr. 1754,50  per semester 
5. trinn – VGS kr. 1808,50 per semester   
Gruppeundervisning kr. 1754,50 per semester 
Instrumentleie kr. 339,- per semester

Det gis 30 % søskenmoderasjon.
Satser og kontingenter reguleres i januar hvert år av Longyearbyen lokalstyre.