Overordnet beredskapsplan

Den overordnet beredskapsplan for Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre ble vedtatt på lokalstyremøtet 26.06.2017. 

Overordnet beredskapsplan for Longyearbyen lokalstyre 2017

Helhetlig ROS-analyse

Den helhetlige ROS-analysen for Longyearbyen og Longyearbyen lokalstyre ble vedtatt på lokalstyemøtet 29. mai 2017 (under revisjon fra 1.7.2020).

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen 2017.pdf

Plan for krisekommunikasjon

Plan for krisekommunikasjon for Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen lokalstyres plan for krisekommunikasjon ble vedtatt på AU-møtet 23. mai 2017. 

Plan for krisekommunikasjon i Longyearbyen lokalstyre 2017.pdf

Longyearbyens psykososiale kriseteam

Longyearbyens psykososiale kriseteam ble opprettet høsten 2016. Kriseteamet er et samarbeid mellom Svalbard kirke, Longyearbyen sykehus og Longyearbyen lokalstyre. Kriseteamet ble opprettet for å sikre nødvendig omsorg og støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker/kriser og deres pårørende. Teamet har vært aktivt i ulike hendelser gjennom det siste året. 

Formelt ble "Mandat og organisering av Longyearbyens psykososiale kriseteam" vedtatt på lokalstyremøtet 26. juni 2017. 

Mandater og organisering av Longyearbyens psykososiale kriseteam finner dere her.

 

Hjelpetelefoner.pdf