Organisasjonsnummer og bankkontoer

Organisasjonsnummer: 984 047 851

Gebyrer og avgifter
Bankkonto: 4750.32.26959
Kontakt oss her

Strøm
Bankkonto: 4750.21.25466 
Kontakt oss her

Generelle henvendelser
Kontakt oss her

Veigebyr

Informasjon om veigebyr og gebyrsatser finner du her:
Vei og trafikk.

Fakturadistribusjon

Valgmuligheter fakturadistribusjon privatkunder

eFaktura: Fakturaen kommer rett inn i nettbanken og må godkjennes før betalingen gjennomføres.
eFakturareferanse = Ditt kundenummer

AvtaleGiro: Helautomatisk løsning. Fakturaen betales på forfallsdato, forutsatt at det ikke er satt for lav beløpsgrense og at det er dekning på konto.
Vær obs på at avtale om AvtaleGiro tar noe tid å aktivere mtp. betaling av fremtidige fakturaer.
AvtaleGiroreferanse = De 11 første sifrene i din KID

Kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro:
eFakturavaresel om Avtalegirotrekk. God funksjon for å holde oversikt over fremtidige trekk.

PDF-faktura per e-post:
Send e-post til okonomi@lokalstyre.no hvis du ønsker dette. Oppgi gjerne kundenummeret ditt.

 

Valgmuligheter fakturadistribusjon bedriftskunder

EHF-Faktura: Er den foretrukne distribusjonsmåten til våre bedriftskunder. Send en e-post til okonomi@lokalstyre.no, hvis dere per nå ikke mottar EHF-faktura og ønsker dette.
Informer gjerne om deres kundenr og organisasjonsnummer.

PDF-faktura per e-post: Send oss deres e-postadresse hvis dere ønsker PDF-faktura per e-post fremfor per papir eller EHF-faktura.

Mottak av faktura

Fakturabetingelser:
- Merkes med bestillers brukerid 
- Merk gjerne med våre aktuelle ansvarsnivå og prosjektnr
- Merkes med hvilken av våre enheter det gjelder
- 30 dager forfall
- Eksklusiv mva da Svalbard er et avgiftsfritt område 
- EHF-faktura, organisasjonsnr: 984 047 851

I de tilfeller hvor det ikke er mulig skal faktura distribueres som PDF-faktura til e-post faktura@lokalstyre.no.
 

Budsjett, handlingsprogram, økonomiplan og årsregnskap

Hvert år utarbeides det budsjett og handlingsprogram for neste år, samt øknomiplan for de neste fire årene.

Gjeldende:
Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, Budsjett 2020 (pdf-versjon)
Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023, Budsjett 2020 (Framsikt /digital versjon) 

Tidligere år:
Budsjett og handlingsprogram 2019-2022
Budsjett og handlingsprogram 2018-2021
Budsjett og handlingsprogram 2017-2020
 

Årsregnskap 2019
Årsregnskap 2018
Årsregnskap 2017

Tertialrapporter

Hvert tertial utarbeides det tertialrapport for måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi.

Gjeldende:

Tertialrapport 30. april 2020. Måloppnåelse, personalforvaltning og økonomi
 

Tertialrapport 1. tertial 2020.docx PDF document ODT document