Må jeg søke ?

Du må følge byggeforskriften for Longyearbyen når du skal bygge eller gjøre endringer på eiendommen din.

Tiltak som du kan søke om selv (pbl. §20-4)

Garasje inntil 70 m2 er et eksempel på tiltak du kan søke om selv. Bruker du denne ordningen må du selv sette deg inn i regelverket og gi de opplysningene som kreves i søknaden.

Slik søker du

Tiltak som du må la et foretak søke for deg (pbl. §20-3)

Et foretak (f.eks. arkitektfirma, byggfirma) søker for deg og står som ansvarlig for byggingen.

Hjelp før du søker

Har du byggeplaner er det mulig å bestille en forhåndskonferanse. På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden. Byggesøknaden blir ikke behandlet på dette møte.

Vi trenger informasjon om:

  • Eiendommen det gjelder
  • Hva du ønsker å bygg
  • Alternative tidspunkter for når det passer å møtes

En av våre saksbehandlere vil ta kontakt med for å avtale et møte på Næringsbygget.

Skjema for bestilling av forhåndskonferanse 

Slik søker du - byggesøknad

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle din søknad. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Kartbestilling

Bestill situasjonskart og tegn inn byggetiltaket på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til lokalstyre.

Søknadsskjema for mindre byggeprosjekter

På Direktoratet for byggkvalitet sin nettside finner de enklere skjemaer for nabovarsling og byggesøknad for mindre prosjekter

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Bestill naboliste

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei.

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

  • Søknasskjema:

Søk via ByggSøk eller bruk direktoratet for byggkvalitets skjema

Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknaden sendes via Byggsøk eller direkte til oss via vårt postmottak.

Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du 

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest 3 uker før planlagt ferdigstillelse. 

Søknad om ferdigattest (pdf)

Søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)