Longyearbyen lokalstyre

Gjennom opprettelsen av Longyearbyen lokalstyre 1.1.2002 ble det etablert et lokaldemokrati i Longyearbyen. Vårt folkevalgte organ er lokalstyret og består av 15 medlemmer. Dette er også det øverste organet i Longyearbyen lokalstyre. Etableringen av Longyearbyen lokalstyre har gitt lokalbefolkningen medbestemmelsesrett på viktige områder som samfunns- og arealplanlegging, infrastruktur, næringsutvikling og oppvekstsvilkår.

Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er avgrenset til eget planområde i og rundt Longyearbyen på ca. 260 km2. I dette området kan Longyearbyen lokalstyre drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, herunder grunnskole, videregående skole, kulturskole, SFO, barnehager, bibliotek, idrett, kultur og infrastruktur.

Fakta om Longyearbyen kan du lese mer om her

Her kan du lese en rapport fra Statistisk sentralbyrå fra 2023 om Samfunnsforhold på Svalbard

 

Egen innbyggerapp

Er du innbygger i Longyearbyen kan du få mye informasjon i en egen app.

Denne kan lastes ned både i App Store og Google Play (søk innbygger Longyearbyen) eller bruke QR-koden du ser lengre ned på siden.
Ikke bare har appen en oppdatert kalender med alt som skjer, men du får relevante nyheter fra LL, Sysselmesteren, flytider, skredvarsler og alt du bør vite før du flytter hit.

Det kan være lurt å takke ja til varslinger når du laster ned appen, fordi du får nyttig informasjon til deg som innbygger.

Vi sender også ut jevnlige nyhetsbrev, hvor vi samler aktuelle saker. Klikk her for å melde deg på

Her kan du lese mer om innbyggerappen

Information for foreigners

If you follow this link you will get information in english for foreigners moving to Svalbard.

Kart og adresser

Mange som besøker eller flytter til Longyearbyen synes veisystemet kan være komplisert.

Hvis du følger denne linken til vår kartportal kan du søke opp adressen du leter etter:

Kart planområde Longyearbyen

Ønsker du et bykart utarbeidet av Visit Svalbard kan du se eller laste ned her:

Bykart Longyearbyen

Er du på jakt etter kart over hele Svalbard må du bruke kartet til Norsk polarinstitutt:

TopoSvalbard

 

Retningslinjer for fellesskapet

Selv om lokalbefolkningen lever vanlige liv her oppe, vil du snart se at Longyearbyen er ganske ekstraordinært. Det krever mange års erfaring å virkelig forstå det. 

Visit Svalbard har utarbeidet “Community guidelines” - som kan være lurt å lese igjennom, enten du skal bosette deg, eller er på besøk.

Les her:

Longyearbyen Community Guidelines 

Transport i Longyearbyen

Det finnes to taxiselskaper som er klare til å kjøre deg rundt i byen, innover i dalen og ut til flyplassen. Longyearbyen Taxi og Svalbard Buss og Taxi har døgnåpent.
Svalbard Buss og Taxi kan også tilby busstjenester.

Flybussen stopper ved alle overnattingssteder i byen. Gjennom Polarsommeren kan du låne bysykler i Turistinformasjonen og  Arctic Autorent har leiebiler til disposisjon.

Vei og trafikk

LNSS drifter veiene i Longyearbyen etter avtale med Longyearbyen lokalstyre. 

Ønsker du å vite mer om brøyting, veigebyr, trafikksikkerhet, så finner du det ved å følge denne lenken.

 

Åpningstider i Longyearbyen

Har du lyst til å besøke Longyearbens kaféer, restauranter, museer, gallerier og butikker? Husk at de fleste butikker og attraksjoner også er åpne på søndager!

Åpningstidene finner du ved å klikke på denne lenken

Longyearbyen havn

Havna er en del av Longyearbyen lokalstyre. Bykaia og turistkaia er Longyearbyens offentlige kaitilbud, og benyttes av cruise- og turistbåter, fiske-/fangst-/forskningsfartøyer, lasteskip, kystvakt mm.

Her kan du laste ned listen over anløp av skip og båter i havna:

Anløpsliste Longyearbyen

Mer informasjon om havnetjenesten finner du på: www.portlongyear.no 
og Strategisk havneplan

Barnehage og skole

Longyearbyen har to barnehager pluss en kombinert barne- og ungdomsskole. I tillegg har skolen en videregående avdeling og vi har SFO.

De to barnehagene er Kullungen Barnehage og Polarflokken Barnehage.

Begge tilbyr heldags barnehageplass for barn i alderen 1-6 år fra to/tre til fem dager per uke.

Longyearbyen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med elever fra 1.-10. trinn med SFO. I tillegg har skolen en videregående avdeling. Kulturskolens aktiviteter er lagt til skolens lokaler.

Skal du flytte til Longyearbyen med barn er det viktig at du leser dette først:

Longyearbyen har egen forskrift til Lov om barnehager. Forskrift for barnehagevirksomhet i Longyearbyen definerer hvilke deler av Lov om barnehager som gjelder i Longyearbyen, og vi gjør spesielt oppmerksom på at §31 i Lov om barnehager, som omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp, ikke gjelder i Longyearbyen.

Bare Longyearbyen lokalstyre kan drive barnehage og grunnopplæringsvirksomhet i Longyearbyen. Hva slags tilbud og rettigheter man skal ha på Svalbard styres av den til enhver tid gjeldende svalbardpolitikk. (Meld. St. 32)

Skoletilbudet i Longyearbyen har noen begrensninger sammenlignet med skoletilbudet eleven har i sin fastlandskommune. Det er viktig at du gjør deg kjent med dette før du flytter til Longyearbyen med barn.

Les om grunnskoletilbudet i Longyearbyen her

Boliger

De fleste i Longyearbyen får tilgang på bolig gjennom sin arbeidsgiver, men det er også noen som har kjøpt egen, privat bolig. De største huseierne er Statsbygg og Store Norske Boliger AS. Sistnevnte leier også ut boliger til private. Nyttige kanaler for å finne private bolig til salg og leie er finn.no og Facebook.

Alle boligene i Longyearbyen blir oppvarmet ved hjelp av fjernvarme som leveres fra kraftstasjonen. 

Møbler

Dersom du flytter inn i en umøblert leilighet, bør du i utgangspunktet ta med deg det du trenger av møbler og innbo fra fastlandet, selv om du kanskje kan få kjøpt noe også i Longyearbyen. Vi vil anbefale at du undersøker dette før du kommer hit. Det finnes muligheter for å kjøpe hvitevarer, men lite møbler - bortsett fra bruktsalg i forbindelse med flytting. Utstyr, kopper og bestikk kan stort sett kjøpes i Longyearbyen, men det er begrenset utvalg.

De fleste flyttelassene kommer med båt. Været over ishavet kan være tøft, og vi anbefaler derfor at du pakker flyttegodset ditt ekstra godt. Planlegg flyttingen godt, og reserver båtplass i god tid. Kontakt Bring Svalbard for priser og seilsplan.

Har du tenkt å kjøpe nye møbler før du flytter oppover og få butikken til å sende varene for deg, så husk at Svalbard er fritatt for merverdiavgift. Du kan derfor be om at butikken sender varene til deg uten merverdiavgift. Butikken er imidlertid ikke pålagt å trekke ifra merverdiavgiften. Ønsker de ikke å gjøre det, vil vi bare anbefale at du forsøker neste butikk. Kontakt Tolletaten på Svalbard for spørsmål om refusjon av merberdiavgift.

 

Kultur og idrett i Longyearbyen

Longyearbyen har et mangfoldig og aktivt kultur- og idrettsliv tilpasset ulike målgrupper og behov. Longyearbyen lokalstyre ønsker å bidra til å fremme og styrke inkluderende Kultur, idretts- og fritidstilbud.

Enhetens formål er å ivareta driften av kultur-, fritids- og idrettsoppgavene i Longyearbyen lokalstyre. Vi skal tilrettelegge for det frivillige kulturarbeidet og bidra til å skape et tilbud som favner så bredt som mulig i forhold til aldersgrupper, interesser og behov.

Her kan du lese mer om hva vi tilbyr innen kultur og idrett

Longyearbyen har også både festivaler og opplevelser i regi av andre aktører. De kan du lese mer om her.

Lenke til lag og foreninger i Longyearbyen

Friluftsliv

I Longyearbyen og på Svalbard er det mange muligheter for et aktivt friluftsliv.

Organiserte fotturer, jakt, fiske, ski og skuter. Liker du deg best i byen kan du henge deg på «Aktiv i friluft» - som organiserer turer i nærområdet hver uke.

Hvis du følger denne linken får du vite mer om hvilke muligheter som finnes i og utenfor Longyearbyen

Helse

Longyearbyen sykehus er et lite, akuttmedisinsk beredskapssykehus. I tillegg er sykehuset Svalbard-innbyggernes daglige legekontor. I motsetning til sykehus på fastlandet ytes det altså både primær- og spesialisthelsetjenester. Men helsetilbudet på Svalbard er begrenset, og sykehuset har langt færre tjenester enn andre norske sykehus.

Longyearbyen sykehus har både lege, tannlege, fysioterapi, helsesøster og jordmor. Men sykehuset har begrenset mulighet for medisinsk utredning og kirurgi, har ikke psykolog, ingen fødestue, og har ingen CT- eller MR-røntgen.

Akuttpasienter overføres til fastlandet med ambulansefly, men transporten er avhengig av både vær og ledige fly.

Kontaktinfo til Longyearbyen sykehus finner du her.

Telefon og internett

Telenor har ordinær mobildekning i Longyearbyen og Isfjordområdet på 4G/5G .

I Longyearbyen har er alle boenheter knyttet til Telenors Svalbards fibernett og kan tilby høyhastighets internett og TV forbindelse. 

Longyearbyen har som fastlandet DAB dekning for radio. Og for informasjons og beredskapsformål er det dekning for NRK på AM radio over hele Svalbard.

Se dekningskart for mobil her 

 

Renovasjon og søppel

I Longyearbyen leverer vi det daglige avfallet til felles konteinerstasjoner som er utplassert rundt om i byen; hver stasjon har en konteiner for restavfall og en for sortert avfall. Her kan du se sorteringsguide.

Næringslivet bestiller konteinere for sitt avfall fra LL etter behov.

Større gjenstander/grovavfall og farlig avfall samt næringsavfall leveres direkte til Miljøstasjonen.

I Longyearbyen er det pålagt å ha installert matavfallskverner i alle bygg med kjøkken. Her kan du lese bruksanvisning.

Skatt

Skatten på Svalbard er lavere enn på fastlandet. Lønn eller annen godtgjørelse for arbeid på Svalbard skattlegges etter reglene om lønnstrekk når en person er skattemessig bosatt på Svalbard, eller det enkelte opphold i forbindelse med arbeidet varer i minst 30 dager.

Her finner du skattesatser på Svalbard.

Kontaktinfo Svalbard skattekontor finner du HER

NAV

NAV Svalbard er lokalisert i Statens hus i Longyearbyen.  

Nav Svalbard har besøksadresse i Statens hus, i gågata med adresse Vei 227 1.

Timeavtale kan gjøres på telefon: 55 55 33 33.

Arbeid og opphold på Svalbard

Hvis du er medlem i folketrygden før du bosetter deg eller tar opphold på Svalbard, beholder du medlemskapet ditt.

Du fortsetter å være medlem uavhengig av om du er:

  • yrkesaktiv
  • ikke-yrkesaktiv
  • selvstendig næringsdrivende eller
  • arbeidstaker.
  • student

Hvis du ikke er medlem i folketrygden før du ankommer Svalbard, blir du medlem som arbeidstaker for en norsk arbeidsgiver, som driver virksomhet der. Medlemskapet varer så lenge du har et bestående ansettelsesforhold etter arbeidskontrakt, og i opptil en måned etter at arbeidsforholdet er slutt, såfremt du fortsatt oppholder deg på Svalbard i denne tiden. Medlemskapet gjelder også når du er sykmeldt fra jobben eller har permisjon i forbindelse med fødsel.

Det er ikke mulig å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette henger sammen med at det i utgangspunktet er arbeidstilknytningen som er grunnlaget for opphold på Svalbard.

Generelt om lovgivningen

Gjennom Svalbardtraktaten av 1920 ble Svalbard en del av Kongeriket Norge. Det er Norge som vedtar og håndhever lovene som gjelder på Svalbard. Lovgivningen må imidlertid ikke stride mot Svalbardtraktatens bestemmelser. Som hovedregel gjelder norsk privatrett, strafferett og hvordan den norske lovgivningen skal håndheves. Andre lovbestemmelser gjelder ikke, bortsett fra når dette er særskilt fastsatt.

EØS-regelverket gjelder således ikke på Svalbard. Imidlertid gjelder Nordisk konvensjon om trygd (lovdata.no). Dette betyr at trygdereglene i EØS-avtalen også gjelder på Svalbard for personer som har hatt trygderettigheter i et nordisk land før de kommer til Svalbard.

Utlendingsloven gjelder ikke på Svalbard. Dette betyr at alle borgere av stater som er part i Svalbardtraktaten har rett til adgang og opphold på øygruppen, uavhengig av om de har oppholdstillatelse i Norge. Det er en forutsetning at man har et sted å bo og kan forsørge seg. Det gis ingen sosialhjelp på Svalbard.

Les mer om lovgivningen på Svalbard på Sysselmesteren.no

Kontaktinfo NAV Svalbard: tlf. 55 55 33 33, hvor en kan gjøre avtaler og få innblikk i egen sak.

Statens vegvesen

I Longyearbyen har vi ca. 45 km med vei. Hvis du bor sentralt i Longyearbyen har du kanskje ikke bruk for bil i det hele tatt. På Svalbard betaler du verken toll eller merverdiavgift på biler. Kontakt Statens vegvesen på Svalbard for mer informasjon.

Mer informasjon om toll og avgifter finner på sidene til Tolldirektoratet.

Tolletaten har eget kontor i Longyearbyen.

 

Tolletaten på Svalbard

Tolletaten har eget kontor i Longyearbyen, HER finner du kontaktinformasjon.

Her kan du lese mer om toll-regler for Svalbard.

Post

I Longyearbyen har vi eget postkontor som ligger i gågata, i vei 227.

Postens egne sider finner du priser for å sende pakker fra Svalbard.

Ikke alle nettbutikker sender til Svalbard, så det er lurt å sjekke før du bestiller noe. Du bør også høre med noen som har bodd her litt lenger, de vet mer om hvilke nettbutikker som sender. Og husk at varer du kjøper som som sendes hit skal du ikke betale merverdiavgift for, i noen nettbutikker trekkes dette fra automatisk, andre må du selv be om å tilbakebetale.

Du kan også få tilbakebetalt merverdiavgift for varer du kjøper på fastlandet. Men dette må avtales med butikken varen er kjøpt i, kontakt Tolletaten på Svalbard for mer informasjon.

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) eier all grunn i Longyearbyen og en rekke andre steder på Svalbard. Staten ved NFD eier til sammen 98,75 prosent av grunnen på Svalbard. 

All denne grunnen forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet og departementet er stedlig representert i Longyearbyen.

Her kan du lese mer om forvaltning av statens grunn på Svalbard

Næringslivet i Longyearbyen

Longyearbyen er et moderne og fremtidsrettet samfunn på 78 grader nord. Her finnes rundt 2.500 innbyggere, og
et variert tilbud innenfor forskning, utvikling, næringsliv og utdanning. Reiselivsnæringen står for den største andelen sysselsatte.

Longyearbyen har moderne infrastruktur som flyplass og havn. Her finnes et etablert fibernett som sammen med fremtidsrettede løsninger for mobilkommunikasjon gjør det mulig å utvikle næringsvirksomhet. 

Å drive eller etablere næringsvirksomhet i Longyearbyen skiller seg ut fra fastlandet på mange områder. Næringslivet på Svalbard knyttes til noen spesielle rammebetingelser, som du kan lese mer om HER.

Svalbard næringsforening inviterer jevnlig til møter, og har også en egen Facebookside.

Sko og bekledning

I Longyearbyen har vi tradisjon for å ta av oss skoene i gangen så snart vi kommer innendørs. Dette stammer fra tidligere tider hvor det var mye kullstøv i luften. Derfor har mange offentlige etater, hoteller og andre skohyller og skohotell rett innenfor inngangsdøra. Husk derfor også å ta med innesko som det er lett å skifte på seg.

Longyearbyen lokalstyre har også Bruktikken, hvor man kan finne gratis klær og utstyr, både til barn og voksne.

Butikken ligger i Lia vei 224 nr 8.

For mer info se her

Vennligst lever ting til Bruktikken kun i åpningstidene. Tingene skal være rene, i orden og brukbare for andre. Det er også mulig å levere brukbare ting på Miljøstasjonen i åpningstidene.

Når det gjelder klær er det viktig med både varme og vindtette klær. Visit Svalbard har en illustrerende side om akkurat dette, se her.

Isbjørnfare, selvforsvar og skytetrening

Isbjørnen er verdens største landrovdyr, og den finnes overalt på Svalbard. Det betyr at så snart du beveger deg utenfor selve bebyggelsen i Longyearbyen, anbefales det å medbringe beskyttelse- og skremmemiddeler mot isbjørn. For å bære våpen trengs våpenkort, og dette kan man søke om hos Sysselmesteren, se her.

Universitetet på Svalbard, UNIS er blant aktørene som arrangerer sikkerhetskurs for isbjørnbeskyttelse.

Les mer om ferdsel på Svalbard her

Sysselmesteren på Svalbard

Sysselmesteren på Svalbard er regjeringens øverste representant på øygruppen og har rolle både som politimester og statsforvalter. Administrativt er Sysselmesteren underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, men utfører også oppgaver for en rekke andre departementer. Etaten ledes av Sysselmesteren som utnevnes av regjeringen i statsråd.

Mer informasjon om Sysselmesteren på Svalbard finner du her.

Fritidsaktiviteter

Det er et aktivt kultur- og idrettsliv i Longyearbyen. Longyearbyen fikk nytt kulturhus i 2010 hvor det arrangeres kino, konserter og andre kulturarrangement. Svalbardhallen er en flerbrukshall med blant annet idrettshall, svømmehall, skytebane, spinningrom, treningsrom og møterom. Idrettslaget Svalbard Turn har mange aktiviter både her og utendørs, se deres sider her.

Vi har også en egen innbyggerapp med kalender som har oversikt over det meste som skjer, enten det er foredrag eller kultur. Denne kan lastes ned både i App Store og Google Play (søk innbygger Longyearbyen). Kalenderen ligger også på forsiden av nettsidene våre.

Det er også mange lag og foreninger i Longyearbyen, oversikt over disse finner du HER

Miljøavgift

Alle tilreisende til Svalbard må betale en miljøavgift på 150 kroner som automatisk inngår i prisen ved kjøp av fly- og cruisebilletter. Fastboende på Svalbard må betale avgiften, men de kan få denne refundert. Som fastboende regnes alle som er innført i befolkningsregisteret for Svalbard.

Finn informasjon vedr. refusjon av miljøavgiften på sysselmesteren.no 

Kjøp av alkohol - alkoholkort

Salg av alkoholholdige drikkevarer er kvoteregulert på Svalbard. Om du er fastboende vil din arbeidsgiver besørge alkoholkort til deg via Sysselmesteren på Svalbard. Det kan hentes ut på Nordpolet som er Longyearbyens vinmonopol.

Hvis du ikke har arbeidsgiver kan du søke om alkoholkort direkte hos Sysselmesteren.

Er du tilreisende må flybillett/boardingkort vises ved kjøp av alkohol, som ved annen taxfree handel.

Sysselmesterens sider finner du mer informasjon om inn- og utførsel av alkohol og tobakk.