Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Politikk

Longyearbyen lokalstyres virksomhet reguleres av Svalbardlovens kapittel 5. Longyearbyen lokalstyres ansvarsområde er avgrenset til Longyearbyen planområde. Innenfor sitt geografiske ansvarsområde kan Longyearbyen lokalstyre drive virksomhet av allmenn interesse som ikke ivaretas av staten, og Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for all infrastruktur som ikke er tillagt staten eller andre.

Sysselmesteren har fylkesmannsmyndighet i forhold til Longyearbyen lokalstyre. De særskilte forholdene på Svalbard medfører at det også løpende kontakt gjennom året mellom Longyearbyen lokalstyre og Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Aktuelt

Lokalstyremøte i Kulturhuset

Lokalstyret ønsker at det skal være enkelt for innbyggerne å følge det politiske arbeidet i Longyearbyen. De har derfor bestemt at lokalstyremøtene i ...