Dersom du er av dem som er interessert i hvordan næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre er organisert og finansiert, så anbefaler vi et dypdykk i årsrapporten for næringsarbeidet som du kan laste ned under. 

I 2023 har næringsarbeidet omhandlet et bredt spekter av næringsrelaterte oppgaver. 

 • Sluttrapportering til departementene på omstillings- og kompensasjonsordningene som ble etablert for å avbøte konsekvensene av koronapandemien. 
 • Forvaltning av Longyearbyen lokalstyres næringsfond. 
 • Veiledning ovenfor lokalt næringsliv.
 • Samhandling med bransjeforeningene i Longyearbyen og det nasjonale virkemiddelapparatet.
 • Støtte til oppstarten med utviklingen av en revidert eierskapsmelding i Longyearbyen lokalstyre.
 • Gjennomført kartlegging av transportsystemet (Kunnskapsgrunnlag for bærekraftig transport og logistikk i Longyearbyen og Svalbard).
 • Driften av flyplassutvalget i Longyearbyen.
 • Utviklingen av forutsigbare rammebetingelser for lokal næringsaktivitet i Longyearbyen (næringsvennlig kommune prosjektet).
 • Arbeidet med å få fjernet Postens «Svalbard tillegg».
 • Bistått plan og utviklingsavdelingen i Longyearbyen lokalstyre med medvirknings- og involveringstiltak i planarbeidet. 

Næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre løses med statlig finansiering fra nærings- og fiskeridepartementet, basert på årlige oppdrags- og tildelingsbrev samt lokalpolitisk vedtatt mandat og bestillinger til næringsarbeidet. 

Arbeidet i 2024 går inn i en ny fase. Utviklingen av rammebetingelser for næringsutvikling i Longyearbyen er satt på pause inntil ny stortingsmelding om Svalbard (svalbardmeldingen) foreligger. 
Arbeidet er planlagt å fortsette når Longyearbyen lokalstyre får analysert lokale konsekvenser av Svalbardmeldingen. I 2024 planlegges for øvrig:

 • Forvaltning av næringsfondet, inkludert oppstart med å endre innretningen på Longyearbyen lokalstyres næringsfond.
 • Utvikle en ny eierskapsmelding for Longyearbyen lokalstyre
 • Veiledning, samhandling ovenfor lokalt næringsliv og nasjonale virkemiddelaktører. 
 • Drift av flyplassutvalget i Longyearbyen. 

Her kan du lese mer:

Rapport for næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre for 2023 og plan for 2024

Her kan du lese mer om næringsarbeidet i Longyearbyen lokalstyre