Planlagt behandling
Dersom du skal til planlagt behandling på fastlandet og blir berørt av streiken bør du:

Akutt sykdom
Blir du akutt syk skal du kontakte Longyearbyen sykehus på tlf. 113.

Sysselmesteren har i dag orientert fylkeslegen hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark samt Polaravdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om situasjonen.