Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn. Skolefritidsordningen er et populært tilbud og har skoleåret 2021/2022 ligget på rundt 80 barn. SFO er delt i to baser: 3. og 4. trinnet holder til oppe på barnetrinnet, mens 1. og 2. trinn holder til i SFO-bygget. 

Barna er engasjerte i ulike aktiviteter og vi er mye ute gjennom hele året. I skolegården har vi tilgang til en trelavvo som vi bruker til både måltid og andre aktiviteter. 

SFO disponerer både svømmehallen og Svalbardhallen flere ganger i løpet av uken. SFO samarbeider også med blant annet ungdomsklubben, biblioteket og kulturskolen.  

SFO åpner etter endt skoledag til kl. 16.30 og følger skoleruten. SFO har utvidet tilbud i skolens høstferie, etter skoleslutt i desember (til og med 22. desember), vinterferien og i juni etter skoleslutt. Det er egen påmelding til ekstra-SFO i feriene.  


SFO sine vedtekter finner du her

Søknad om SFO-plass

 

SFO-plass skole året 2022/2023
Det er eget elektronisk skjema for SFO-plass som du finner her
 

Skole- og SFO vil være stengt på grunn av planleggingsdager følgende datoer:

tirsdag 16.08.2022
onsdag 17.08.2022
torsdag 18.08.2022
fredag 19.08.2022
Skolestart mandag 22.08.2022.

Påmelding/endring av oppholdstid/oppsigelse av SFO-plass.

Påmeldig/hovedopptak av barn skjer innen 1. juni hver vår. Supplerende opptak foretas løpende gjennom skoleåret.

Det er en målsetting at skolefritidsordningen skal kunne tilby plass til alle barn i den aktuelle målgruppen. Hvis det likevel er flere søkere enn skolefritidstilbudet har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:
a) Barn med særskilte behov
b) Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet
c) Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning
d) Yngre barn prioriteres framfor eldre barn

Søknad om plass i skolefritidsordningen finner du her​

Oppsigelse av SFO-plassen, må skje skriftlig med 1 måneds varsel regnet fra siste dag i den måneden oppsigelsen leveres. Det skal betales for plassen i oppsigelsestiden. I perioden 01.04 til 01.07 kan det søkes om endret oppholdstid, men plassen kan ikke sies opp.
 

Skjema for oppsigelse av plass, eller endring av oppholdstid  i skolefritidsordningen finner du her

Oppholdstider og foreldrebetaling

Det tilbys følgende typer plasser:
100% plass - SFO tilbud alle dager, mandag til fredag.

80% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Forestatte må velge om barnet skal ha fri på onsdager eller fredager.

60% plass - SFO tilbud på mandag, tirsdag og torsdag. Fri hver onsdag og fredag.

Priser 2022:
100% plass kr. 2 590- inkl. mat
  80% plass kr. 2 182,- inkl. mat
  60% plass kr. 1 774,- inkl. mat

De gjeldende betalingssatser for SFO, moderasjonsordninger, og gebyrer for sen henting av barn på SFO fastsettes årlig av Lokalstyret i gebyrregulativet.
Longyearbyen lokalstyre sitt gebyrregulativet for 2022 finner du her

SFO-plassen skal betales hver måned på egen tilsendt faktura. 
Foreldrebetalingen faktureres fra det tidspunktet plassen er disponibel.

Det gis søskenmoderasjon (30%) på fast plass fra og med barn 2. barn i SFO eller barnehage. Det gis også søskenmoderasjon for familier om har barn både i barnehage og på SFO.
I disse tilfellene må SFO få beskjed om følgende:

  • navn på barn i barnehage, fødselsdato og navn på barnehage.

Visma flyt skole - App for foresatte

SFO benytter Visma flyt skole som foreldreportal. 
Visma flyt skole  har app for både iOS og Android.

Se her for bruksanvisning for nedlasting av foresatt app - Visma flyt skole