Skolefritidsordningen (SFO) er et fritidstilbud for barn fra 1. til 4. trinn. 

SFO åpner etter endt skoledag til kl. 16.30 og følger skoleruten. 

For ordinært tilbud betales det for 10 måneder i året

For kjøp av Ekstra SFO betales det egne satser

Ekstra SFO

Åpningstid kl.08.15-16.30 med lunsj
Barnet har med nistepakker og drikkeflaske
Pris kr. 900 for 1 uke
Pris kr.220 pr. dag
30% søskenmoderasjon

Vinter- og påskeferie
Uke 8: 8-12 april
Skjema vinter og påskeferie åpnes for bindende påmelding 28. februar og svarfrist dato 7. mars.

Sommerferie:         
Uke 26: 24-28 juni
Uke 31: 1. og 2. august
Uke 32: 5-9 august
Uke 33: 12, 13  august\

OBS! 14, 15, 16, 19.august – skole og SFO er stengt pga planleggingsdager)

Skolestart torsdag  20. august 
Skjema sommerferie åpnes for bindende påmelding 1. mai og svarfrist dato 23. mai

Høstferie
30. september og 1. oktober
Skjema høstferie åpnes for bindende påmelding 1. juli og svarfrist dato 28. august

Juleferie
20. desember
Skjema juleferie åpnes for bindende påmelding 19. oktober og svarfrist dato 19. nov

 

Vigilo

SFO benytter Vigilo som foreldreportal. 
Vigilo har app for både iOS og Android, samt nettsiden https://longyearbyen.vigilo.no

Ta kontakt med oss på e-post om du mangler brukernavn og passord.