Testene gjennomføres med bakgrunn i et program som er satt sammen med leverandøren av batteriet, og er batterileverandørens Site Acceptance Test (SAT). I tillegg til dette, vil også styresystemer testes sammen med batteriet, diesel og turbiner.

Det vil altså bli betydelige tester av alle funksjoner til batteriet, og styringen av hele systemet.

Utgangspunktet er at det ikke skal påvirke kundene, men all testingen som skal foretas innebærer høyere risiko for at strømmen kan gå.

Etter denne testingen er utført, vil det være mindre tester over en fireukersperiode.