Longyearbyen lokalstyre skal velge meddommere/lagrettemedlemmer til Hålogaland lagmannsrett og meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1.2013 – 31.12.2016. Fra Longyearbyen skal det velges 2 kvinner og 2 menn til lagmannsretten og 3 kvinner og 3 menn til tingretten.

Administrasjonsutvalget har i møte den 24.4.2012 vedtatt forslag på personer til vervene. Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 4.5. – 18.5. i Infotorget i 1. etg. i Næringsbygget og på lokalstyrets hjemmeside.
 
 
Administrasjonsutvalgets forslag:
Som lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden
1.1.2013 – 31.12.2016 velges:
 
Kvinner:
-
Diana Snibsøer
-
Tora Hultgren
Menn:
-
Gustav Halsvik
-
Arne O. Bergdal
 
Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 1.1. 2013 – 31.12.2016 velges:
 
Kvinner:
-
Sølvi Jacobsen
-
Marit Raak Pettersen
-
Oddny Kjerstad
Menn:
-
John-Einar Lockert
-
Odd Gunnar Brøto Braathen
-
Trond Erik Johansen
 
  
Eventuelle innvendinger bes gitt skriftlig innen 18.5.2012 til:
 
Longyearbyen lokalstyre, Postboks 350, 9171 Longyearbyen,
eller på e-post: postmottak@lokalstyret.no