Longyearbyen lokalstyre tilbyr sommerjobb til elever ved Longyearbyen skole som er 13 år (fylt senest 26. juni 2023) og eldre.

Sommerryddingen i år vil foregå 26. og 27. juni. Arbeidsdagen er 6 timer for alle aldersgrupper, inkludert lunsj. Klokken 08.30 – 14.30.

For å sikre god oppfølging vil det være et begrenset antall plasser på årets ryddejobb. Alle vil bli varslet pr. e-post etter at påmeldingsfristen er utgått. Ungdom i den eldste aldersgruppen som kan stille som gruppeledere vil bli prioritert. 

Følgende timesatser gjelder:

• Ved fylte 13 år – t.o.m. 15 år: kr 156,51 pr. time
• Ved fylte 16 år – t.o.m. 17 år: kr 176,07 pr. time
• Ved fylte 18 år: kr 195,64 pr. time

Lønnen utbetales 20. i måneden etter utført arbeid. Feriepenger blir utbetalt på sluttoppgjøret. Det trekkes 13,1% skatt (inntil 17 år).

Meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist er 9. juni.
 Det vil ikke være mulig å melde seg på etter påmeldingsfristen. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Simen: simen.marius.lein@lokalstyre.no eller mobil  993 81 425