Vi har funnet feil på to av brakettene til innfesting av lysarmaturer i alpinbakken.

Dette betyr at vi må be folk om å holde noen meters avstand fra disse frem til vi har avdekket feilen.

Takk for forståelsen, vi beklager selvsagt.