Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
3. juni:

Oppdatering om legionellabakterier

Etter at det ble påvist legionellabakterier i vannprøver flere steder i Longyearbyen har Longyearbye...

Kunngjøringer

Kunngjøring om høring av forslag til Strategisk plan for oppvekst og kultur

Longyearbyen lokalstyre varsler herved om høring av forslag til Strategisk plan for oppvekst og kultur. Den er et resultat av vedtatte planprogram og arbeid med informasjonsinnhenting og medvirkning i flere faser. For å sikre videre god prosess med sluttproduktet, vil vi invitere innbyggere, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å komme med høringsinnspill.

Forslag til strategisk plan for oppvekst og kultur

Bærekraftsuka i Longyearbyen 3.-13.juni

Bærekraftsuka er en uke hvor hele Longyearbyen setter søkelys på klima, miljø og bærekraftig utvikling. Vil du, din bedrift, organiasasjon eller forening bidra med å fylle den med innhold?

null

Fastsetting av adressenamn for hytteområda

Longyearbyen lokalstyre har satt i gong arbeidet med å tildela offisielle adresser for alle adresseverdige bygg innanfor Longyearbyen planområde. I dette høve er det blitt utarbeida nye adresseparsellar og adressenamn for hytteområdene som manglar det. No er adressenamna endeleg fastsatt, og tildeling av offisiell adresse kan starta.

Fastsetting av adressenamn for hytteområda til høyring

Longyearbyen lokalstyre har satt i gong arbeidet med å tildela offisielle adresser for alle adresseverdige bygg innanfor Longyearbyen planområde. I høve dette er det blitt utarbeida nye adresseparsellar for hytteområdene som enndå ikkje er tildelt adressenamn. Desse nye adressenamna vert no lagd ut på offentleg høyring.

Adressekart for hytteområdene