Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Revidering av Arealplan for Longyearbyen 2023-2036

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 varsles herved oppstart av planarbeid og høring/ offentlig ettersyn av forslag til planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Delplan for sjøområdet sør

D57 forsidebilde.JPGDelplan for Sjøområdet sør er vedtatt uten muligheter for etablering av boligformål.

Planområdet kan gjennomgå en oppgradering, fortetting og transformasjon til næring- kontor- forretnings- og verkstedformål.

Delplan for Hotellneset

Hotellneset.JPGDelplanen for Hotellneset endelig vedtatt.

 

Temaplan for klima, miljø og energi - Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre varsler herved oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for temaplan for klima, miljø og energi. For å sikre en god prosess vil vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å ta del i planarbeidet.              

Forside forslag til planprogram

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGPlanprogram for delplan på Svalsat på Platåberget ble enstemmig vedtatt i   møte i teknisk utvalg den 6.10.2022, i samsvar med Svalbardmiljølovens § 50,3.  Planprogrammet setter rammer for planarbeidet  knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

Delplan for Vannledningsdalen

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

kart

Delplan for Longyearbyen deponi

longyearbyen deponi.jpgNytt deponi for lettere forurensede masser kan etableres ved Gruve 3. Delplanen for Longyearbyen deponi er vedtatt. 

Delplan for Sjøområdet nord

D58 Plankart vedtatt.JPG

Åpner for kvalitetsheving og høyere utnytting av næringsarealene i Sjøområdet. Delplan for Sjøområde nord er vedtatt.