Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Temaplan for klima, miljø og energi - Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre varsler herved oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for temaplan for klima, miljø og energi. For å sikre en god prosess vil vi inviterer innbyggere, næringsliv, organisasjoner, offentlige instanser og andre til å ta del i planarbeidet.              

Forside forslag til planprogram

Høring - endringer av vedtekter for SFO

OKU besluttet 01.11.2022 å legge forslag til endringer av vedtekter ut på høring. Det er endringer i blant annet frister for påmelding. Høringsfristen er 10.11.2022.

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGPlanprogram for delplan på Svalsat på Platåberget ble enstemmig vedtatt i   møte i teknisk utvalg den 6.10.2022, i samsvar med Svalbardmiljølovens § 50,3.  Planprogrammet setter rammer for planarbeidet  knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

Delplan for sjøområdet sør

D57 forsidebilde.JPGØnske om oppgradering, fortetting og transformasjon ligger bak utkast til delplan for Sjøområdet sør som nå legges ut til offentlig ettersyn.

Delplan for Vannledningsdalen

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

kart

Delplan for Longyearbyen deponi

longyearbyen deponi.jpgNytt deponi for lettere forurensede masser kan etableres ved Gruve 3. Delplanen for Longyearbyen deponi er vedtatt. 

Delplan for Sjøområdet nord

D58 Plankart vedtatt.JPG

Åpner for kvalitetsheving og høyere utnytting av næringsarealene i Sjøområdet. Delplan for Sjøområde nord er vedtatt.