Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Strategisk næringsplan for Longyearbyen

Kunngjøring om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn på planprogram for strategisk næringsplan. 

Forside for planprogram - strategisk næringsplan

Planprogram - fastsatt i Teknisk utvalg 6. juni

Planprogram for revidering av Arealplan for Longyearbyen planområde ble behandlet i  Teknisk utvalg den 6.juni. Det enstemmig vedtatt å fastsette planprogrammet

Longyearbyen sett fra Longyearbreen

Delplan for sjøområdet sør

D57 forsidebilde.JPGDelplan for Sjøområdet sør er vedtatt uten muligheter for etablering av boligformål.

Planområdet kan gjennomgå en oppgradering, fortetting og transformasjon til næring- kontor- forretnings- og verkstedformål.

Delplan for Hotellneset

Hotellneset.JPGDelplanen for Hotellneset endelig vedtatt.

 

Delplan for Svalsat på Platåberget

Planområdet.JPGPlanprogram for delplan på Svalsat på Platåberget ble enstemmig vedtatt i   møte i teknisk utvalg den 6.10.2022, i samsvar med Svalbardmiljølovens § 50,3.  Planprogrammet setter rammer for planarbeidet  knyttet til utvidelse av område for SvalSat på Platåberget, ved Longyearbyen.

Delplan for Vannledningsdalen

Delplan for Vannledningsdalen ble vedtatt i Longyearbyen lokalstyre i møte den 21.6.2022, utvalgssak 64/22. Vedtaket er fattet i henhold til Svalbardmiljøslovens §52. 

kart