Gjelder kun elever ved Longyearbyen skole som er fylt 13 år senest 21. juni 2017

 Tradisjonen tro tilbys også i år skoleungdom ved Longyearbyen skole sommerjobb etter endt skolegang. Ryddeprosjektet starter onsdag 21.6.2016 kl. 12.30 ved skaterampa, og avsluttes fredag 23.6.2017 kl 16.00. Arbeidsoppgavene vil bestå av rydding i Longyearbyen og nærområdene samt diverse forefallende arbeidsoppgaver.

Arbeidstiden er:

Onsdag 21.6. kl. 12.30-16.00
Torsdag 22.6. kl. 08.00-16.00 (13.30 for de under 16)
Fredag 23.6. kl. 08.00-16.00 (13.30 for de under 16) 

5 timer pr. dag ekskl. lunsj for de under 16 år (08.00 – 13.30) og  7,5 timer ekskl. lunsj for de over 16 år (08.00 – 16.00). Lunsj avvikles fra 11.00 til 11.30.

 Det er ønskelig at den som jobber gjør det hele dager, og likedan alle dager. Dersom dette ikke er mulig skal det angis på arbeidsskjemaet, og likedan skal den arbeidslederen som har ansvar for deg i arbeidsuka varsles.

Arbeidet ledes av voksne arbeidsledere. Den som jobber holder eget tøy, herunder godt fottøy. Arbeidshansker og søppelsekker holdes av arbeidsgiver.

Følgende timesatser gjelder:

• Ved fylte 13 år – t.o.m. 15 år: kr 123,90 pr. time
• Ved fylte 16 år – t.o.m. 17 år: kr 139,40 pr. time
• Ved fylte 18 år: kr 154,87 pr. time


Avlønning vil finne sted etterskuddsvis den 20.7.2017. Det gis ikke forskudd.
Feriepenger vil bli utbetalt på sluttoppgjøret. Det trekkes 12,5% skatt (inntil 17 år).

Interessert? Trykk "Start" og fyll ut og send inn alle opplysninger innen 9.6.2017.