Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt internett

Leverer strøm og fjernvarme via reserveløsningen

På grunn av hendelser med kullkraftverket gjennom helgen leverer Longyearbyen lokalstyre nå strøm og fjernvarme via reserveløsningen som driftes på diesel. Forsyningssikkerheten blir ivaretatt og kapasiteten er god, men på grunn av kostnaden relatert til reserveløsningen oppfordres alle forbrukere til å spare på eget energiforbruk.

Energiverket

Arrangerer yrkes- og utdanningsmesse i november

Årets yrkes- og utdanningsmesse arrangeres 16. november. Flere av de store aktørene i byen har allerede meldt sin ankomst og nå arbeides det aktivt med å få med flere bedrifter fra lokalt næringsliv. Ungdommer fra ungdomsskolen, videregående og folkehøgskolen blir invitert.

Illustrasjonsfoto utdanningsmesse

Ungdommene har ryddet byen!

I år stilte 40 ungdommer i aldregruppen 13 til 18 år opp for å rydde byen vår. Årets ryddeaksjon er den 20. i rekken i regi av Longyearbyen lokalstyre der byens ungdommer får tilbud om to dagers lønnet sommerjobb. Nå er alt fra sneiper til paller ryddet i området fra Bykaia til Sjøskrenten og helt opp til Nybyen.

Bilder fra årets ryddeaksjon.

Reiselivets nye masterplan politisk behandlet

Masterplan Destinasjon Svalbard mot 2030 ble politisk behandlet og tatt til orientering av lokalstyret 21. juni. Lokalpolitikerne i Longyearbyen gir dermed et viktig signal om vilje til god og forpliktende samhandling rundt utvikling av reisemålet og lokalsamfunnet fremover, med bærekraft og ansvarlighet som sentrale rettesnorer.

Masterplan destinasjon Svalbard mot 2030 er det organiserte reiselivets omforente agenda for fremtiden.

Fugleinfluensa påvist på Svalbard

Veterinærinstituttet har påvist smittsom fugleinfluensa (høypatogent aviært influensavirus - HPAI) hos en polarmåke som ble funnet død ved kaia i Longyearbyen i juni. Fugleinfluensa er aldri tidligere påvist på Svalbard, og etter det Veterinærinstituttet kjenner til er dette den første påvisningen av viruset i Arktis.

Denne døde polarmåken ble funnet ved Gammelkaia i juni. Foto: Anita Rude

Foreslår at det nye kunstsenteret skal hete Nordover

Longyearbyen lokalstyre foreslår at kunstsenteret, som er under bygging i andre etasje i Coop-bygget, skal hete Nordover. Navnet Nordover springer ut av historier fra lokalsamfunnet og Longyearbyens unike formål og tradisjon. Nordover skal minne om en reise mot nord – en reise både besøkende og fastboende må gjøre for å komme til det nye kunstsenteret midt i Longyearbyen.

Nordover

Starter arbeidet med to nye planer

Lokalsamfunnsplanen, som ble vedtatt tidligere i år, legger grunnlaget for kommende temaplaner og handlingsplaner. Nå starter Longyearbyen lokalstyre arbeidet med temaplan for klima, miljø og energi og en egen handlingsplan for energiomstilling, benevnt som «Energiplan Longyearbyen».

Bærekraftshjulet