Regjeringen kommer nå med en tidsbegrenset stønadsordning for utenlandske arbeidstakere som mister inntekt på grunn av Koronaepidemien.

Les pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-med-stonadsordning-til-utenlandske-arbeidstakere-i-longyearbyen/id2694403/