Vi ønsker velkommen til Aktivitetsmesse, hvor frivillige organisasjoner, lag og foreninger viser frem sine aktiviteter og rekruttere medlemmer. 

På aktivitetsmessen kan byens innbyggere orientere seg i forhold til kultur-, idrett- og fritidstilbudet. Du vil få mulighet til å snakke med de som driver de ulike aktivitetene og melde din interesse. Det vil være stor bredde i det som vises fram, og tradisjonen tro vil Svalbard Turn ha flere undergrupper representert. 

Alle som ønsker du å vise fram sin aktivitet må forhåndsbestille plass.
Kontaktperson: Helle Jakobsen, Fagleder idrett og frivillighet
helle.jakobsen@lokalstyre.no 
Telefon 951 54 359