Atle Skårdal er spesialrådgiver alpinanlegg for Norges skiforbund, og tok i fjor høst kontakt med Longyearbyen lokalstyre. 

– De var interessert å høre om den nye alpinbakken og framdriften her, og for å sondere mulighetene for fremtidig treningsaktivitet for norsk alpinsport på Svalbard. Som alle er kjent med smelter breene som nå tilbyr sommerskikjøring i Sør-Amerika og i Norges skiforbund (NSF) må lete etter erstatningsmuligheter, sier enhetsleder for kultur og idrett i Longyearbyen lokalstyre, Carina Borch Abrahamsen.  

Befaring

Marit Gjerland er anleggsrådgiver i NSF og Atle Skårdal er nå tilknyttet NSF anlegg som spesialrådgiver på alpinanlegg. En del av hans arbeidsområder er også å bidra til å sikre trenings- og konkurranseareal for alpinsporten på sikt.

– Vi har allerede hatt et samarbeidsmøte på teams hvor LL presenterte alpinbakken som er under oppbygging, og vi Svalbard turn (ST) og løypelaget fikk presentere seg. Dette har blitt fulgt opp med nå et besøk av Atle Skårdal som er på en rundtur til flere alpinanlegg, sier Borch Abrahamsen.

Under besøket har de hatt befaring i bakken hvor de også har sett på hvilke aktivitetsmuligheter som kan tilbys og hvor Atle Skårdal har kommet med forslag til hvor de kan være i bakken. For eksempel område for parkløype, upreparert område, og barneområde. 

Viktige forhold

Det har vært gjennomført samarbeidsmøte med Svalbard turn og Løypelaget og NSF hvor vi har presentert en mulig driftsmodell og tatt for oss viktige forhold vi bør vurdere. 

1. Innspill bakkedesign/tekniske løsninger 

2. Hvilke muligheter finnes for videre utvikling av anlegget 

3. Mulige aktiviteter for fremtiden 

4. Driftsmodeller for enkle alpinanlegg, ulike løsninger fordeler/ulemper 

Det har også  vært møte hos Visit Svalbard hvor vi har snakket om muligheter knyttet til Longyearbyen som destinasjon og det nye alpinanlegget.