Arbeidene med å etablere heistraseen er planlagt ferdig i november og det arbeides for at den nye skiheisen skal åpnes for publikum i løpet av våren.

Tallerkenheisen får en lengde på nesten 500 meter og det kommer også belysning og snøproduksjonsanlegg.