Bakgrunnen for flytting er at tidligere har telefoner til 110 havnet hos energiverket i Longyearbyen. Ettersom energiverket nå går bort fra døgnbemanning vil altså tjenesten overføres til Tromsø 110-sentral.

Brann- og redning i Longyearbyen startet testkjøring av automatiske brannalarmer den 9. november 2023.

Alle 110-anrop og automatiske brannalarmer i Longyearbyen vil etter torsdag 18.01. altså gå direkte til Tromsø 110-sentral.