Som et ledd i arbeidet med å legge til rette for analyse, overvåkning og fakturering etter forbruk skal Longyearbyen lokalstyre montere energimålere i alle byens undersentraler. Dette arbeidet vil medføre at de berørte undersentralene vil være uten varme i en kortere periode mens arbeidet pågår. Assemblin vil varsle de berørte boligene med lapp på døra i forkant av utkoblingen og Longyearbyen lokastyre vil legge ut en oversikt for neste ukes arbeider hver uke.

I uke 36 vil følgende undersentraler bli berørt av dette arbeidet:

U102 - Vei 100.08
U103 - Vei 100.03
U111 - Vei 100.11
U113 - Vei 100.13
U114 - Vei 100.02
U115 - Vei 100.04
U116 - Vei 100.06
U125 – Vei 212.03
U127 – Vei 210.07
U131A - Vei 212.02
U131B - Vei 212.02
 
Longyearbyen lokalstyre beklager ulempen dette medfører for våre kunder.
Ved spørsmål kontakt Fagleder fjernvarme Rasmus Bøckman på raboc@lokalstyre.no