Lokalstyreleder Arild Olsen klippet høytidelig snoren med noen velvalgte ord.

–  Det er unikt bygg med gode kvaliteter og det er overhodet ingen selvfølge, eller hverdagskost at 2600 innbygger har løfteevnen som skal til, men det har Longyearbyen, og det står det respekt av, sa Olsen.

Nøkkelrolle

Olsen viste til at utslippet og forbruket må ned, og bærekraften opp. Han mente det lineære må erstattes av det sirkulære.

– Det vil kreve mye av oss alle. Og oss her i Longyearbyen. Bygget vi står i dag har en nøkkelrolle i veien mot en mer miljøvennlig og bærekraftig by, sa Arild Olsen.

De oppmøtte ble ledsaget rundt i bygget av leder for miljøstasjonen, Karine Hauan. Hun fortalte blant annet at de allerede merker at terskelen for å levere inn avfall eller ting til gjenbruk er senket.

Et av tiltakene Longyearbyen lokalstyre har innført er å øke vrakpanten i 2023, nå får man 3000 kroner for snøskuter og 5000 kroner for bil. Så langt i år er det kommet inn rundt 30 snøskutere og 15 bilvrak – dette er en betydelig økning fra i fjor.

 

miljøstasjonen32.jpgLokalstyreleder Arild Olsen.

Historikken

Det er Consto Svalbard som har hatt generalentreprisekontrakt for bygget på hele 3400 kvadratmeter. De takket for det gode samarbeidet med Longyearbyen lokalstyre.

Karine Hauan fortalte om historikken og fremdriften i prosjektet de siste årene.

– Når man ser på historikken så har dette prosjektet faktisk pågått siden 2012, men i 2016 kom den første saken der man ba om investeringsmidler til å bygge miljøstasjonen. Det har vært flere hinder underveis, vi har snakket om støv fra kullhauger, vi har diskutert med Avinor, søkt dispensasjon fra arealplanen, manglet infrastruktur, og ikke minst har vi måttet overbevise både ledelsen i lokalstyre og politikere, sa Hauan.

Mer miljøvennlig

Hun fortalte at oppstarten av prosjektet ble krevende fordi det var da Norge ble nedstengt.

– Det var en krevende fase, men så gikk det bra likevel, og mange har bidratt til at vi står her i dag. Tusen takk til lokalpolitikere som turte å gjøre den store investeringen, og som turte å satse på bygging og realisering av et bygg som vil komme Longyearbyens innbyggere til gode, sa Hauan.

Hun takket også ansatte og Consto.

– Dette er bare starten, nå har vi fått infrastruktur på plass for å øke sorteringen av avfall og øke andelen til gjenbruk, vi har fått en arena for et mer miljøvennlig Longyearbyen, sa Karine Hauan til de oppmøtte.

Her kan du lese mer om miljøstasjonen i Longyearbyen.

miljøstasjonen2.jpg