Diskusjonen om boligbehovet i Longyearbyen har kommet høyt på dagsordenen etter de tragiske snøskreda i 2015 og 2017. Skredhendelsene har redusert antall tilgjengelige boenheter på kort sikt, behovet for å bygge nye boliger i trygge områder er akutt, befolkningen vokser jevnt og det er en sterk omstilling i næringslivet. Denne utredningen viser at det har vært grunnlag for å diskutere en vedvarende vanskelig situasjon for enkelte i lokalsamfunnet.

Longyearbyen lokalstyre har jobbet over tid med tall på bl.a. boenheter, med forbedringer i matrikkelen  (det offentlige eiendoms-, adresse- og bygningsregisteret), og vi har ansvar for å legge til rette for bedre bokvalitet og for planberedskapen. Vi antar at det er ut fra dette at Sysselmannen bad om at en helhetlig boligutredning skulle gjøres i delplan for Lia og Vannledningsdalen og det ble senere i 2018 gjort om til et generelt krav. Denne utredningen er vårt svar på bestillingen.

Vi har valgt et «nullpunkt» for utredningen og for strategiene i 2015, ut fra det første tragiske raset, vedtak om driftshvile i Svea og påfølgende omstilling av næringslivet og også ny Svalbardmelding. I vurdering av strategiene er det tatt med i beregningen befolkningsveksten og lagt til grunn boligbygging sett opp mot utgåtte og beslutta utgått boligenheter, fra 2015 og utover. Se link for å lese utredningen. 

Boligbehovsutredning 2019.PDF

vedlegg 1 Byggeområder i Arealplan - boligutredning 2019.PDF