LL opplyste tidligere om at pågående slukkearbeid med brannen i Vei 232 medførte for slukkevann, og ba  byens befolkning om å redusere forbruket til et minimum.

Nå er vannforbruket normalisert og vi leverer vann til hele byen som normalt. Restriksjoner i forbruk kan oppheves.

 

English:

LL previously stated that ongoing extinguishing work on the fire in Road 232 resulted in extinguishing water, and asked the city's population to reduce consumption to a minimum.

Water consumption is now normalized and we supply water to the whole city as normal. Restrictions on consumption can be lifted.