Delplanen for Hotellneset ble vedtatt av Lokalstyret på møte tirsdag 21. februar 2023. Mange år med planlegging er tilbakelagt og området kan begynne å utvikles. Tiltakshaver bak planen er Store Norske Spitsbergen kulkompani AS.

Lokalstyrets planvedtak kan påklages innen 3 uker, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til postmottak@lokalstyre.no

Følgende plandokumenter finnes i saken:

Utredninger og rapporter:

 

Eventuelle spørsmål ta kontakt med: