Planen er under utarbeidelse av Multiconsult Norge AS, på oppdrag fra KSAT. Planprogrammet beskriver formål med planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjennomføres, og planprosessen med frister og medvirkning.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Multiconsult AS ved Tom Langeid, tlf.: 951 90 790 eller på e-post: tom.langeid@multiconsult.no,

eller til saksbehandler i LL Aina Iden Tveit, tlf: 920 50 246 eller e-post: aina.iden.tveit@lokalstyre.no

 

Dokumenter i saken:

- Planprogram for utvidelse av området for Svalsat vedtatt 6.10.2022