Longyearbyen lokalstyre har samlet informasjon om hvilke kriser du bør være forberedt på, hvilke forberedelser du kan gjøre hjemme og hvordan du kan ta vare på deg selv og andre. Vi har også lagt ut informasjon om atomberedskap/jodtabletter og befolkningsvarsling:

Mer informasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en liste over hva du bør ha hjemme. Denne finner du på nettstedet sikkerhverdag.no

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har informasjon om jodtabletter ved atomulykker og hva du kan gjøre dersom en atomhendelse rammer oss.

Varsling
Longyearbyen lokalstyre sender ut tekstmelding til alle som oppholder seg i Longyearbyen dersom det oppstår en hendelse som truer liv og helse.