Opptak fra det digitale folkemøtet kan du se her 

Vi takker for alle spørsmål som ble sendt inn på forhånd og under til direktesendingen, her finner du en oppsummering av spørsmål og svar   

 

You can see a recording of the digital public meeting here (Norwegian language)

Thank you for sending in questions in advance and during the live-stream, please find a summary of question and answers here

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen sykehus inviterer Svalbards befolkning til digitalt folkemøte om korona-situasjonen på Svalbard

Det blir direktesending fra kulturhuset med representanter fra Longyearbyen lokalstyre, Sysselmannen og sykehuset i studio. Publikum følger sendingen fra egen PC, mobil eller nettbrett. Det er ikke lagt opp til debatt, men innbyggerne på Svalbard kan stille konkrete spørsmål på forhånd og underveis i folkemøtet. Møtet vil foregå på norsk, men spørsmålene kan også stilles på engelsk. Spørsmål og svar vil bli lagt ut på hjemmesidene til Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard så snart som mulig.

Dato: Torsdag 2. april Kl. 18.00.
Sted: Facebook direktesending   
 

 Lik-oss-på-Facebook-768x231.jpg   Følg Digitalt folkmøte.JPG

Du kan også følge sendingen på Web-TV 

 

Spørsmål kan stilles på forhånd og underveis i sendingen via: 

  • Messenger-melding til Longyearbyen lokalstyre Facebook-side fra onsdag 1. april kl. 12.00
  • Tekstmelding til mobilnummer  + 47 404 48 850 fra onsdag 1. april kl. 12.00
  • Direkte i kommentarfelt under sendingen

 Vel møtt, vi ses digitalt på torsdag!  

**********************************************************************************

Longyearbyen Community Council, the Governor of Svalbard and Longyearbyen hospital invite the people of Svalbard to a digital meeting about the corona situation in Svalbard.

It will be broadcasted live from Kulturhuset with representatives from Longyearbyen Community Council, the Governor and the hospital in the studio. The audience follows the broadcast from their own PC, mobile or tablet.
There will be no debate, but the inhabitants of Svalbard can ask specific questions in advance and during the digital public meeting.
The meeting will be in Norwegian, but the questions can also be asked in English. Questions and answers will be posted on the websites of the Longyearbyen Community Council and the Governor of Svalbard as soon as possible.
 
Date: Thursday 2 April at 18:00
Location: Facebook Live

Like oss på Face.png  Follow the Digital Public Meeting.JPG

Questions can be asked in advance and during the meeting via:

• Messenger to the Longyearbyen Community Council’s Facebook page from Wednesday 1 April at 12:00 (noon)
• Text message to mobile number + 47 404 48 850 from Wednesday 1 April at 12:00 (noon)
• Directly in the comments’ box during the live stream

Welcome, see you digitally on Thursday!

3 logoer digitalt folkemøte.JPG