Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Energiomstilling

Longyearbyen lokalstyre er, i kraft av å være eier og drifter av det eksisterende energisystemet i Longyearbyen, ansvarlig for tilfredsstillende forsyningssikkerhet knyttet til leveranse av fjernvarme og strøm til lokalsamfunnet, samt at energiforsyningen driftes rasjonelt. I lokalsamfunnsplanen mot 2033 er det vedtatt mål om at Longyearbyen skal ha stabil og tilstrekkelig energiforsyning, til en akseptabel pris for forbrukeren, at CO2 utslippene fra energiproduksjonen i Longyearbyen reduseres innen 2030 med minst 80% i forhold til 2018-nivå og andelen fornybar energi i Longyearbyens samlede energiforbruk har økt betydelig samt at energiforbruket til strøm og fjernvarme for byens totale bygningsmasse reduseres med minst 30% innen 2030.

Aktuelt

Henter erfaringer fra Senja

På Senja bruker de allerede batterier lik dem som skal brukes i Longyearbyen. Innovasjonsprosjektet Smart Senja deler sine erfaringer.