"Dette er et steg på vegen for å nå målene om større åpenhet og tilgjengelighet for alle", sier plansjef Annlaug Kjelstad. At vi nå gir enklere og bedre innsyn til dokumenter, setter også krav til at den som ønsker innsyn, må finne fram dokumentene selv. Men i begynnelsen vil vi selvsagt gi nødvendig veiledning til alle som ønsker det.

Innsynsløsningen heter Publikum og ble tatt i bruk fra 26. mai 2021. Du kan lese mer om innsyn både i politiske møter og sakene her. På fastlandet er det mange kommuner som gir innsyn i offentlige dokumenter på samme måte og som har gjort det over lang tid med gode erfaringer.