Svalbard Energi skal mandag 22. januar ta motoren ut for reparasjoner, dette gjøres i samarbeid med LNS Spitsbergen og JM Hansen, som bidrar til en trygg operasjon.

For best mulig arbeidsforhold under operasjonen ønsker Svalbard Energi å unngå å benytte øvrige motorer i reservekraftverket. For sikkerhets skyld har vi kontaktet våre kunder med størst effektbehov, Gruve 7, KSat og EISCATsom har vist god forståelse og skal tilpasse sitt strømforbruk den aktuelle dagen. Vi er svært takknemlige for deres bidrag og oppfordrer også øvrige kunder til å begrense sitt strømforbruk denne dagen. 

Motorene i reservekraftverket vil kunne settes i drift for å opprettholde strømforsyningen dersom det blir behov. 

 Svalbard Energi oppdaterer på vår hjemmeside og Facebook-side når operasjonen er fullført.