Lokalstyret vedtok 14.12.2023 gebyr- og fakturasatser for 2024.

Finn gebyrregulativet for 2024 her: https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2024/longyearbyen/865c1e3a-3777-4321-9803-10da8287b98c/bm-2024-gebyrregulativ_2024_longyearbyen_lokalstyre#/

Finn oversikt over gjeldende og tidligere priser, gebyrer og faktura her: https://www.lokalstyre.no/priser-gebyrer-faktura.545676.no.html