I uke 36 begynner arbeidet med grunnundersøkelser i fjellsiden opp mot Sukkertoppen. Bakgrunnen for arbeidet er å kartlegge tykkelse av løsmasser og kvalitet av berget i området. Dette er vurdert å være nødvendig for å ha grunnlag for å endelig bestemme om det skal bygges støtteforbygninger i området. Det planlegges like konstruksjoner som dem som er bygd over spisshusene.

Arbeidet skal utføres av DS Entreprenør AS og vil pågå over ca 3 uker. For å fly opp nødvendig borutstyr vil det bli noe helikopterbruk. Det vil bli fløyet fra området øverst i vei 230 – som også ble brukt til dette i fjor – og eventuelt noe fra snuplassen ved drensgrøfta nedenfor snøsamleskjermene.

Vi ber publikum om å holde god avstand til pågående arbeid og utstyr utplassert i fjellsida/vei 230.