Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
Buss i Barentsburg

Informasjon til turoperatører som driver persontransport i Longyearbyen

De som driver persontransport med motorvogn mot vederlag i og utenfor rute i Longyearbyen må ha transportløyve fra Longyerabyen lokalstyre, jf. forskrift om persontransport med motorvogn mot vederlag innenfor Longyearbyen (forskrift om persontransport i Longyearbyen) § 3.

Vilkår for tildeling av transportløyve er følgende, jf. forskrift om persontransport i Longyearbyen § 5:
  • Søkeren må være fylt 20 år
  • Søkeren må legge fram politiattest
  • Søkeren må ha gyldig førerkort for vedkommende motorvogn
  • Ved tildeling av løyve til selskap eller annen sammensluttning (juridisk person) må den daglige leder fylle kravene under a) og b)
Det følger av pkt. 3 i retningslinjene knyttet til tildeling av transportløyver, at løyveplikten også gjelder transport i tilknytning til aktivitetsturisme. Når transport inngår i en aktivitets- eller opplevelsespakke det betales for, vil løyveplikt for transporten utløses dersom det ikke er snakk om enkeltstående tilfeller. Det skal da søkes turvognløyve I (motorvogn registerte for over 8 personer i tillegg til førersete) eller turvognløyve II (motorvogn registrert for høyst 8 personer i tillegg til førersete).
 
Longyearbyen lokalstyre presisere at turvognløyve II ikke gir rett til å hente passasjerer på flyplass og kjøre til overnattingssted, eller hente på hoteller og kjøre til spisested, butikk eller andre aktiviteter der transporten ikke er en naturlig del av aktiviteten. Turvognløyve II gir ikke tillatelse til ordinær drosjekjøring eller persontransport på oppdrag for andre.

Turvognløyver I og II tildeles av lokalstyret. Turoperatører innenfor aktivitetsturisme som har behov for slikt løyve, må sende skriftlig søknad til Longyearbyen lokalstyre.  Søknadsskjema finner du under relaterte filer. Kopi av førerekort for vedkommende motorvogn og politiattest må vedlegges søknaden.
 
Spørsmål kan rettes til juridisk rådgiver Tone Sandnesaunet: tosan@lokalstyre.no eller tlf. 79 02 23 39