Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Lokalstyremøte tirsdag 5.5

Lokalstyret har møte tirsdag 5.5 kl. 19.00 på møterom "Newtontoppen" i 3. etg. i Næringsbygget.

Saksliste:
PS  10/15   Referatsaker
PS  11/15   Godkjenning av protokoll fra møte 10.3.2015
PS  11/15   Rapport om finansforvaltning pr 31.12.2014
PS  12/15   Budsjettkorrigeringer (1/2015)
PS  13/15   Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket
PS  14/15   Budsjettkorrigeringer (3/2015)
PS  15/15   Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport barnevern
PS  16/15   Søknad om skjenkebevilling 2015 - 2016 - Svalbard Bryggeri AS
PS  17/15   Søknad om endring av skjenkebevilling - Camp Barentz/Spitsbergen Travel
PS  18/15   Valg av representant og vararepresentant til Svalbard kirkeråd 2015 - 2017

Orienteringer:
- Tonivåmodellen i Longyearbyen lokalstyre – funn og vurderinger, v/Universitetet i Agder
- Ny renovasjonsordning, v/sektorsjef Marianne S. Aasen
- Evaluering av videregående opplæring på Svalbard, v/sektorsjef Unn Martinsen

Sakspapirene til møtet finner du her.

Sakspapirene er også lagt ut til gjennomsyn ved Infotorget i 1. etg. i Næringsbygget og på Longyearbyen folkebibliotek.

Møtet er åpent for publikum!