Valglogo lokalstyrevalget 2019

Resultat fra den foreløpig opptelling av stemmer ved lokalstyrevalget 2019:

Liste Forhånd Valgting Sum
Arbeiderpartiet 89 253 342
Fremskrittspartiet 56 70 126
Høyre 58 126 184
Miljøpartiet De Grønne 25 72 97
Venstre 93 240 333
Blanke stemmer 2 14 16

Endeling opptelling med fordeling av representanter og kandidatkåring vil være klar først etter kl. 17.00 tirsdag 8/10.