Statistisk sentralbyrå (SSB) har utviklet en egen faktaside for Svalbard. Siden gir en bred framstilling av samfunn, natur og miljø på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og analyse. I tillegg til SSBs egen statistikk er det brukt statistikk og informasjon fra eksterne kilder for å gi et helhetlig bilde.          

Faktasiden vil oppdateres når det publiseres ny statistikk innenfor de ulike emnene som dekkes, og har lenker til de ulike statistikkområdene for flere detaljer.