Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nye fjernvarmesatser fra 1.4.2018

Longyearbyen lokalstyre ønsker fra i år av å stimulere til energiøkonomiserende (ENØK) tiltak i forhold til fjernvarme samt en mer rettferdig fakturering av fjernvarme. 

Det ønskes en gradvis overgang hvor alle nye boliger får installert måler, mens eldre bygg kun får installert måler etter eget ønske eller ved større oppgraderinger. Prisen for fjernvarme som faktureres per m2 økes moderat raskere enn energiprisen for å oppmuntre til omlegging til målt forbruk. Målsetningen er å gjøre dette gradvis for å gi forbrukere god tid til omlegging og innføring av tiltak.

Salg av fjernvarme til bygg med måler:

 

 

Grunnavgift per abonnement/undersentral/fjernvarmemåler

pr. år

kr       3 007,00

Energipris

øre pr kWh

44,80

Fjernvarme etter måler faktureres kvartalsvis etterskuddsvis. I bygg med flere forbrukere som deler på en fjernvarmemåler skal det opprettes et sameie som faktureres for forbrukt energi. Grunnavgiften faktureres per målepunkt/fjernvarmemåler/sameie. Nye boliger skal faktureres etter forbrukt energi. Det åpnes for at eksisterende boliger kan installere energimåler og faktureres etter forbruk. 

 

 

Salg av fjernvarme til bygg uten måler:

 

 

Energipris der Longyearbyen Lokalstyre drifter undersentral og rørkasser under hus

pr.m2/mnd

kr             15,70

Energipris der sameie/byggeier drifter undersentral og rørkasser under hus

pr.m2/mnd

kr               9,96

Fjernvarme til boliger uten måler faktureres kvartalsvis basert på bruksareal (BRA)*pr. 1. februar, 1. mai, 1. august og 1. november.

Der sameie/byggeier drifter undersentral og rørkasser selv skal disse driftes i henhold til gjeldende kommunaltekniske norm hvis ikke det er gitt spesifikt unntak av LL.

Der det er flere kunder som sammen drifter en undersentral skal det opprettes et sameie for å drifte undersentralen og bygget rundt. Der flere kunder sammen er ansvarlige for å drifte bygget rundt en undersentral skal det opprettes et sameie for dette formålet.

 

 

* Reglene om grad av utnytting og målereglene for BRA (bruksareal) finnes i teknisk forskrift (TEK). Det vises til veileder H-2300 (Grad av utnytting § 5-4) for nærmere veiledning.

 

 

 

Gebyrregulativet for 2018 i sin helhet finner du her.