Longyearbyen lokalstyre tok i bruk det nye mekaniske renseanlegget 1. desember i år, og etter bare en ukes drift hadde renseanlegget filtrert ut 50 kilo med søppel. Avfallet som blir stoppet av rista i renseanlegget er eksempler på ting som ikke skal kastes i toalettet, fordi det fører til tette avløpsrør og problemer for byens avløpspumper. Nå sørger heldigvis renseanlegget for at avfallet ikke havner i fjorden, men aller viktigst er det at Longyearbyens befolkning slutter å kaste søppel i toalettet.