Aktører i privat- og offentlig sektor med behov for å utvikle strategiske nettverk mellom seg i forhold til sin forretningsutvikling- eller samfunnsutvikling bør åpne øynene for denne seansen.

Førstkommende mandag 13.mars fra klokken 09.00 – 11.00 i møterommet Newtontoppen i næringsbygget ønsker vi å informere om hvilke muligheter som finnes for faglig veiledning og finansiering til etablering og utvikling av strategiske bedriftsnettverk.

Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevnen, konkurransekraften og bidra til å løse ulike oppgaver på en rasjonell, effektiv og bærekraftig måte. 

Denne seansen er et ledd i Longyearbyen lokalstyres satsing i prosjektet næringsvennlig kommune. Med dette har vi initiert tettere samarbeid med Innovasjon Norge Arktis, og planlagt en rekke aktiviteter i 2023 for å stimulere til økt innovasjon og nyskapning både i privat- og offentlig sektor.

Det er ingen påmelding – velkommen!