Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Offentlig høring - forslag til planprogram for delplan D49 Gruvedalen (25.12)

I henhold til Svalbardmiljøloven § 50 og byggeforskrift for Longyearbyen §2 varsles herved oppstart av delplanarbeid, høring av forslag til planprogram og oppstart av forhandling av utbyggingsavtale for nytt boligområde i Gruvedalen med avgrensning som vist i kartutsnitt under. 

Forslagstiller er Longyearbyen lokalstyre.
Varslings-/høringsdokumenter ligger under relaterte filer.

Frist for uttalelse
Skriftlige innspill til planprogrammet sendes innen 25. desember 2017 til Longyearbyen lokalstyre, pb 350, 9171 Longyearbyen, postmottak@lokalstyre.no.
Innspill merkes med sak 2017/2099.