Her kommer informasjon, både om legionellabakterie og våre tiltak.

03.juni, 2024:

Rengjøringsmidler er ankommet, og desinfisering av høydebasseng starter den 12. juni, og varer i fire dager.
Ny legionella-prøve av vannet i høydebassenget rett etter desinfiseringen.

Klor er ankommet, nå arbeides det med å få fastsatt riktig dosering.
Det er forventet at kloring av vannet starter når desinfisering av høydebasseng er ferdigstilt. Nye-legionella prøver tas etter oppstart av kloringen.

30. mai, 2024:

Tiltak gjennomført av Longyearbyen lokalstyre i Longyearbyen:

  • Utspyling av vannrør.
  • Justert ned vurdert fyllefrekvens (oppholdstid) på høydebasseng, og vanntemperaturer på nettet. 
  • Prøve av råvann fra Isdammen etter rensing av vannet var negativ for legionella-bakterie. 

Tiltak som vil bli gjennomført neste uker: 

  • Klor til ledningsnettet og kjemikalier til rengjøring av høydebasseng er satt i bestilling og på vei.
  • Høydebassenget blir rengjort av ekstern leverandør.
  • Vannprøver tas etter hvert tiltak.
  • LL vil sende ut et varsel før klor blir tilsatt vannnettet.

Nasjonale råd:

Longyearbyen lokalstyre følger de rådene som kommer fra helsedirektoratet, folkehelseinstituttet og sykehuset her i Longyearbyen. Vi har hatt en tett dialog med disse aktørene helt fra begynnelsen.

Om Legionellabakterier:

Det er viktig å presisere at legionellabakterien ikke representerer smittsom sykdom, men er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og jordsmonn. Bakterier kan også komme inn i rørnettet i bygninger via drikkevannsforsyningen.

Les mer på hos Folkehelseinstituttet

Smitte:

Legionella smitter ikke direkte fra menneske til menneske. Den kan smitte ved innånding av vanndamp med Legionellabakterier fra kjøleanlegg på hoteller, sykehus og kontorbygg. Kan også overføres via dusjanlegg når det er for lav temperatur på varmtvann, i boblebad, og andre vannkilder som f.eks. sprinkleranlegg, luftfuktere, brannvernanlegg, innendørs fontener og befuktningsanlegg for frukt og grønnsaker. 

Oppsummert:

Vannet i Longyearbyen kan drikkes, og vi er en stort sett frisk befolkning. LL har ikke satt krisestab, men følger situasjonene nøye. Samtidig gjøres det flere tiltak fortløpende.

Det er også viktig å minne om at det er mange turister i byen, vi understreker at reiselivet har et ansvar for å informere sine gjester om situasjonen med legionella-bakterier.