Arbeidene er godt i gang og skal ferdigstilles etappevis:

Del 1: Strekningen Svalbard Lodge, Basecamp Hotell til Kroa - ferdig senest 24.10.22
Del 2: Strekningen Kroa til Svalbard Hotell - ferdig senest 07.11.22
Del 3: Strekningen Svalbard hotell til kulvert under Vei 221 - ferdig senest 21.11.22

Arbeidet kan dessverre ikke utføres uten ulemper for de nærmeste naboene. For å minimere ulempene har vi nå i samarbeid med våre entreprenører startet på arbeidet med å frakte bort materiell som ikke er i bruk og begrense sperringene i området.

Arbeidene består i å legge nye moderne rør, montere avsetningsventiler for bedre sikkerhet, isolering, trykktesting og fornying av overdekkingen for å få et helhetlig og godt uttrykk på strekningen fra torget til vei 221. Ingen skal miste tilgang til fjernvarme mens arbeidene pågår.

Kontaktperson:
Trond Gunnar Frydenlund på tlf: 903 69 808