Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Presisering av muligheter i skredutsatt område

Longyearbyen lokalstyre ønsker å presisere uttalelse i Svalbardposten 28.mai 2017 angående begrensninger til bygg i skredutsatte soner:

 §7-3. Sikkerhet mot skred i plan- og bygningsloven definerer hvilke regler som gjelder for byggverk som står i skredutsatt område. I veilederen til direktoratet for byggkvalitet (https://dibk.no/byggeregler/tek/2/7/7-3/ ) finnes god informasjon om hva som er tillatt og ikke tillatt. I tredje ledd i §7-3 gis det muligheter for byggverk hvor tiltaket har liten konsekvens for personsikkerhet og ikke omfatter etablering av ny bruksenhet:

a) ett tilbygg, ett påbygg eller underbygging inntil 50 m2 BRA i byggverkets levetid

b) bruksendring og ombygging inntil 50 m2 BRA.

Det vil si at bestemmelsen åpner for at noen mindre tiltak på eksisterende byggverk omfattes av sikkerhetsklasse S1, selv om bygningen skal utvides eller bruksendres omfattes av sikkerhetsklasse S2 eller S3.

 

I farekartleggingen med rød, orange, gul og blank sone betyr fargene følgende:

S1 – alt frem til rød sone (ikke inkludert rød sone)

S2 – alt frem til orange sone (ikke inkludert orange sone)

S3 – alt frem til gul sone (ikke inkludert gul sone)

I det som er skravert rødt i kartet, er ikke tiltak tillatt.