Styret vil nå starte en rekrutteringsprosess for å ansette ny daglig leder i selskapet.

Lokalstyret har vedtatt energiplan for Longyearbyen og Svalbard Energi AS er nå inne i en ny krevende fase i forhold til gjennomføring av overgangen fra kraftforsyning basert på kull til dieseldrift.

Styret har derfor valgt å ansette en interimleder for en periode på inntil ett år og frem til ny daglig leder er rekruttert og på plass i Longyearbyen.
Interimleder blir Guttorm Nygård som i dag er ansatt som daglig leder i Store Norske Energi AS.
Guttorm Nygård får permisjon fra sin stilling i Store Norske slik at han kan ta over stillingen som daglig leder i Svalbard Energi AS allerede nå i mai. Styrets vurdering er at en rask tiltredelse er viktig for å sikre god fremdrift i arbeidet med planlegging av overgang fra kull til diesel.
Styret har vektlagt å finne en interimleder med erfaring fra endringsledelse, kunnskap om energiomstillingen i Longyearbyen, kjennskap til lokale forhold og som har muligheten til å få til en smidig og rask overgang.
Guttorm Nygård har en mastergrad i finans og har de siste årene arbeidet i Store Norske Energi AS med utvikling av et nytt forretningsområde for å etablere et fornybart energiselskap for off-grid samfunn i Arktis.

Styret takker Hans Normann for jobben han har gjort som leder av energiforsyningen i Longyearbyen fra 2019 og frem til i dag og ser frem til et godt samarbeid med Guttorm Nygård som ny daglig leder i Svalbard Energi AS.

Kontaktpersoner:
Styreleder: Eirin Kjølstad 905 65329
Daglig leder: Guttorm Nygård 991 00656