Scenarioene «Bastion Nord», «Klondike» og «Siste villmark» undersøker hvordan transportsystemet i Nord-Norge kan komme til å endre karakter i et 40-årsperspektiv (2060). Hensikten er å få frem nye perspektiver på transportbehovene og hvordan ulike transportformer kan utfylle hverandre. Scenarioene har vært brukt til å vurdere ulike konseptvalg innenfor rammen av KVU Nord-Norge. Rapporten inngår som underlagsrapport i den samlede KVU Nord-Norge, som skal leveres til Samferdselsdepartementet i 2023.

Scenarioene er en hjelp til å se samferdsel i sammenheng med næringsutvikling, sikkerhet, beredskap og bærekraftig utvikling, og er også et bidrag til samfunnsdebatten.

Longyearbyen lokalstyre har deltatt i arbeidet med rapporten med havnesjef Kjetil Bråten og næringssjef Lennarth Kvernmo.

>> RAPPORT: Fremtidens transportsystem i Nord-Norge (pdf)